P29

Jednorazowa pomoc

P29 to lokal mieszczący się w piwnicy domu bankowego Wilhelma Landaua, położony na ul.Piotrkowskiej . Jest to miejsce, które doskonale oddaje ducha miasta Łodzi, szczególnie za sprawą podwórka, na którym odbywają się różnego rodzaju imprezy.

Logo

Mała identyfikacja wizualna

Zadanie

Projekt był dużym wyzwaniem dzięki braku ograniczeń 🙂 . Najważniejszym celem było stworzenie Logo które jest proste w formie i jest łącznikiem pomiędzy nowym lokalem a historyczną tkanka w której się mieści P29 .

Rozwiązanie

Jest logo które ma ponadczasowa formę która która jest niejednoznaczna w swoim odbiorze zawiera w sobie proste nawiązanie do usytuowania lokalu w piwnicy .