Cuk

Wykonanie nowej strony drukarni cuk

Kiedy:

2021

Zadanie:

Projektowanie, implementacja funkcjonalności, testowanie i optymalizacja, wdrożenie