Aplikacja zgłaszanie zdarzeń

Wykonanie projektu aplikacji w razie nagłych sytuacji

Kiedy:

2018

Zadanie:

Projektowanie, funkcjonalności